PROJEKTOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI

   PRZEMYSŁ PRZYSZŁOŚCI  

Projektowanie nowych technologii produkcji komponentów, wyrobów gotowych i zaawansowanych technologii wytwarzania opieramy w naszym laboratorium na założeniach Industry 5.0 . Jest to przede wszystkim zorientowanie na potrzeby człowieka ( human centric), zrównoważony rozwój ( sustainable) oraz odporność ( resilent).

 Zorientowane na człowieka oznacza usytuowanie ludzkich potrzeb i interesów w sercu procesu produkcji. Zamiast pytać, co możemy zrobić dla technologii, pytamy, co technologia może zrobić dla ludzi. Rozwijając filar zrównoważonego rozwoju, realizujemy  założenia dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, ekologii, zielonej energii, realizowania potrzeb ludzi bez narażania na szwank tych samych potrzeb przyszłych generacji oraz podkreślają potencjał AI w optymalizowaniu zużycia dóbr. W kwestii odporności  nawiązujemy  do zmian geopolitycznych, kryzysów w rodzaju pandemii COVID-19 i wyzwań wynikających z kruchości  zglobalizowanej produkcji. Widać bowiem ,że zmierza wszystko do regionalizacji produkcji i dostaw.  Poczynając od 2018 roku rozwijaliśmy systematycznie naszą wiedzę i zastosowanie AI w przemyśle i badaniach laboratoryjnych . Należąca do grupy kapitałowej CosLab spółka Synthanalytica stanowi nasze oparcie w analizie i wykorzystaniu oraz przetwarzaniu danych na potrzeby projektowania rozwiązań dla Przemysłu 5.0.  Nasze laboratorium powstało w celu realizacji procesów komercjalizacji projektów badawczo wdrożeniowych i tym samym naszym głównym  celem jest doprowadzenie do etapu produkcji efektów końcowych realizowanych prac i ich materializacja w aspekcie ekonomicznym dla klienta.