CHEMIA PRZEMYSŁOWA

 Chemia przemysłowa odgrywa kluczową rolę w dzisiejszym świecie, dostarczając produkty i technologie, które mają wpływ na wiele aspektów naszego życia,  równocześnie niesie ze sobą wyzwania związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska i etycznymi kwestiami związanymi z produkcją i wykorzystaniem substancji chemicznych. 

    USŁUGI W ZAKRESIE 

     –     Synteza chemiczna: Tworzenie różnych substancji chemicznych, w tym produktów chemicznych, farmaceutyków, barwników, środków czyszczących i innych produktów chemicznych.

      –  Procesy chemiczne: Opracowywanie i optymalizacja procesów produkcyjnych, takich jak destylacja, reakcje chemiczne, ekstrakcja, fermentacja i wiele innych.

       – Inżynieria chemiczna: Projektowanie technologii  nowych formulacji oraz   urządzeń przemysłowych oraz instalacji chemicznych.

        – Ekologia i zrównoważony rozwój: Rozwijanie bardziej przyjaznych dla środowiska procesów produkcyjnych i substancji chemicznych oraz minimalizowanie wpływu przemysłu chemicznego na środowisko naturalne.

PRODUKCJA

         – Produkcja  tak zwanej „chemii przemysłowej”  czyli przede wszystkim środków myjących , pielęgnacyjnych lub konserwujących do różnego typu maszyn, urządzeń i zakładów.