CosLab Septex

PROJEKTUJEMY I WDRAŻAMY NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

projektujemy i wdrażamy nowe technologie produkcji   chemii gospodarczej i specjalistycznej

Nasz Zakład należy do grupy CosLab  i jest wydzieloną  specjalistyczną jednostką zajmującą się opracowaniem  badaniem , wdrożeniem i produkcją wyrobów chemicznych specjalnego przeznaczenia.  Są to wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty biobójcze, chemia specjalistyczna o celowym zastosowaniu .

W naszym laboratorium opracowaliśmy szereg innowacyjnych receptur, które znajdują zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, życiu codziennym i przestrzeni społecznej . Specjalizujemy się w opracowaniu i wdrożeniu środków specjalistycznego przeznaczenia dla różnych branż i gałęzi przemysłu oraz jednostek użytecznosci  publicznej i służb mundurowych

Laboratoria CosLab są niezależnym ośrodkiem naukowo badawczym stworzonym w celu  wdrożenia i komercjalizacji opracowywanych technologii. CosLab Septex specjalizuje się w formulacjach  i produkcji chemicznej.

Oferta naszych usług badawczo wdrożeniowych oraz produkcji na zlecenie jest bardzo szeroka i dostosowana do aktualnych potrzeb.

Laboratorium CosLab gwarantuje także zachowanie pełnej poufności i bezpieczeństwa prowadzonych dla klientów prac i projektów.

Projektowanie nowych technologii produkcji jest ważnym elementem rozwoju w przemyśle chemicznym, ponieważ pozwala na opracowanie bardziej efektywnych i ekonomicznych metod produkcji, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności i jakości produkcji, a także redukcji kosztów.

Proces projektowania nowych technologii produkcji składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest identyfikacja potrzeb i problemów, które ma rozwiązać nowa technologia. Następnie następuje etap projektowania, który polega na zaprojektowaniu nowych procesów produkcji, w tym dobór odpowiednich surowców, parametrów procesu, urządzeń i sprzętu.

Kolejnym etapem jest wdrożenie nowej technologii, które polega na przetestowaniu procesu produkcji w warunkach rzeczywistych i dokonaniu niezbędnych korekt i poprawek. Następnie odbywa się weryfikacja skuteczności nowej technologii i jej dostosowanie do wymagań rynku.

Projektowanie nowych technologii produkcji wymaga wiedzy i doświadczenia z dziedziny chemii, inżynierii procesowej i technologii chemicznej. Ważne jest również posiadanie wiedzy na temat wymagań rynku oraz trendów w przemyśle chemicznym.

W dzisiejszych czasach, kiedy kluczowe jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, projektowanie nowych technologii produkcji jest jednym z najważniejszych elementów sukcesu w przemyśle chemicznym.