Policja | Wojsko | Straż pożarna

Na posterunkach policji, w wojsku i w straży pożarnej niezbędna jest dezynfekcja osobista oraz dezynfekcja przestrzeni w której pracują funkcjonariusze. Chodzi o pracę w biurze jak również w terenie oraz w pojazdach służbowych. Zaopatrzenie się w odpowiedniej jakości preparaty do mycia i dezynfekcji to obowiązek. Urzędnicy powinni mieć na wyposażeniu profesjonalny preparat do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

POLECANE PRODUKTY